Vi jobbar i Pro Tools som tar emot alla typer av ljudfiler. Mastring av ljud är sista pusselbiten och har stor inverkan på den färdiga produkten. Vi erbjuder konsultation, vägledning och expertis genom hela processen men lägger även stor vikt vid dina tankar och åsikter under resans gång. Kontakta oss gärna, vi är aldrig mer än ett samtal bort.

Erbjuder nästa generations inspelningssystem. Helt enkelt ett fantastiskt, gediget och högkvalitativt system för alla sorters inspelningar. Lägg därtill de plugin som erbjuds och produktionen blir ultimat.